Žydai Skuodo Gyventojų Atsiminimuose. Brone Rusinskiene, Skuodo Muziejus

Large document download: Museum Archive here (3mb)